Autori: Dolores Hernán Pérez de la Ossa , Mar Lorente , Maria Esther Gil-Alegre, Sofía Torres, Elena García-Taboada, María del Rosario Aberturas,
Jesús Molpeceres, Guillermo Velasco , Ana Isabel Torres-Suárez
REZUMAT

Canabinoizii, componenții activi ai marijuanei și derivații lor, sunt investigați în prezent datorită potențialului lor în aplicarea terapeutică pentru tratamentul mai multor boli, incluzând cancerul. În mod specific, s-a arătat că delta-Tetrahidrocanabinolul (THC) și Canabidiolul (CBD), cei doi ingredienți majori ai marijuanei, inhibă creșterea tumorilor în cazul unui număr de modele animale de cancer, incluzând gliomul. Deși sunt mai multe preparate farmaceutice care permit administrarea orală a THC sau a analogului său, nabilonă, sau administrarea bucală a unui extract de cannabis îmbogățit cu THC și CBD, administrarea sistematică a canabinoizilor are mai multe limitări ce se datorează în parte afinității pentru lipide pe care acești canabinoizi o au. În această lucrare au fost analizate microparticulele de poli-e-caprolactonă încărcate cu THC și CBD, ca un sistem de administrare alternativă pe termen lung a canabinoizilor într-un model xenograft de gliom murin. Caracterizarea in vitro a microparticulelor încărcate cu THC și CBD a arătat că această metodă de microîncapsulare facilitează o eliberare susținută a celor doi canabinoizi timp de mai multe zile. Administrarea locală de THC sau CBD sau o mixtură (1:1) de microparticule încărcate cu THC și CBD la fiecare 5 zile a redus creșterea tumorii cu aceeași eficiență ca în cazul administrării locale zilnice a cantității echivalente de canabinoizi în soluție. În plus, tratamentul cu microparticule încărcate cu canabinoizi a sporit apoptoza și a redus proliferarea celulelor și angiogeneza în aceste tumori. Rezultatele studiului susțin că microparticulele încărcate cu THC și CBD ar putea fi folosite ca o metodă alternativă pentru administrarea canabinoizilor în terapiile anticancer. 

Autori: Nicholas A. Jones, Andrew J. Hill, Samantha E. Weston, Matthew D.A. Burnett, Gary J. Stephens, Benjamin J. Whalley, Claire M. Williams
 

Introducere

Aproximativ 50 milioane de oameni din lumea întreagă sunt afectați cronic de epilepsie, acest fapt conducând la o mulțime de implicații în ceea ce privește sănătatea și la probleme socio-economice. În consecință, doar Europa a cheltuit aproximativ 15,5 bilioane euro pentru epilepsie în 2004. Această problemă neurologică sserioasă se manifestă tipic sub formă de convulsii recurente, spontane, cu o posibilă pierdere a cunoștinței, rezultând din perturbarea echilibrului între excitație și inhibiție al activității neuronale. În prezent, medicamentația antiepileptică (AED) poate induce o serie de efecte secundare sistemice și neurotoxice nedorite, cu reacții ideosincratice, de asemenea, prevalente. În plus, epilepsia prezintă necesitatea unei rezolvări clinice în cazul a aproximativ 30% dintre pacienți, care se confruntă cu crize greu de rezolvat, indiferent de tratamentul AED folosit. Așadar, sunt necesare studii care să identifice agenți terapeutici noi, mai eficienți și mai bine tolerați sau aceia care au puterea de a modifica în bine situația în ceea ce privește convulsiile.

Cunoscută din jurul perioadei 4000 i.e.n., Cannabis sativa are o istorie lungă în ceea ce privește utilizarea sa medicală pentru tratarea unei varietăți de probleme, precum reumatismul, inflamația cronică și atenuarea durerii, în plus față de controlul convulsiilor. Mai recent, C. sativa s-a considerat că prezintă efecte atât, pro, cât și anticonvulsive, în ciuda faptului că numeroși suferinzi de epilepsie continuă să folosească C. sativa medicinală pentru controlul convulsiilor. De când s-a izolat D9-tetrahidrocanabinol (D9-THC), constituentul psihoactiv major al C. sativa, au fost identificati mai mult de 60 alți canabinoizi (componenți derivați din cannabis), au fost izolați și s-a demonstrat că posedă o activitate farmacologică variată.

REZUMAT

Cannabis sativa a fost asociată cu efecte contradictorii în ceea ce privește stările convulsive, în ciuda folosirii sale medicale de către numeroși suferinzi de epilepsie. S-a arătat recent că canabinoidul canabidiol (CBD) reduce severitatea convulsiilor și aspectul letal în modelul bine cunoscut in vivo al convulsiilor generalizate induse cu pentilentetrazol, sugerând faptul că studiile clinice anterioare, efectuate la scară mică, care au examinat efectele CBD în cazul subiecților epileptici necesită o atenție reînnoită (Jones NA, Hill AJ, Smith I, Bevan SA, Williams CM, WhalleyBJ, și ceilalți. Canabidiolul prezintă proprietăți antiepileptice și anticonvulsive in vitro și in vivo. J PharmacolExp Ther 2010;332:569–77). În prezentul studiu sunt raportate efectele CBD pur (1, 10 și 100mg/kg) în alte două modele de convulsii provocate la rozătoare, modelul acut provocat cu pilocarpină al convulsiei în legătură cu lobul temporal și modelul provocat cu penicilină, al convulsiilor parțiale. Activitatea convulsivă a fost înregistrată video și a fost evaluată utilizând un scala de evaluare a severității convulsiilor specifică modelului ales. CBD (toate dozele) a redus semnificativ procentajul animalelor care au experimentat convulsiile cele mai severe induse cu pilocarpină. În modelul cu penicilină, CBD (toate dozele) a crescut semnificativ procentajul animalelor care nu au mai trăit stări convulsive; CBD (100mg/kg) a redus procentul animalelor care au trăit cele mai severe convulsii, a redus severitatea convulsiilor mijlocii și a prezentat o tendință puternică de a reduce mortalitatea. În concluzie, aceste rezultate extind profilul anticonvulsiv al CBD; atunci când sunt combinate cu o absență raportată a efectelor psihoactive, aceste dovezi susțin puternic CBD drept candidat terapeutic pentru o domeniu divers al simptomelor epileptice la om.

 
 
Autori: John M. McPartland, Ethan B. Russo
REZUMAT
O dogmă centrală care stă la baza folosirii remediilor botanice este că plantele conțin multe ingrediente active. Astfel, ingredientele active primare pot fi susținute în activitatea lor de compușii secundari, care acționează prin sinergie benefică. Alți constituenți botanici pot atenua efectele secundare ale ingredientelor active dominante. A fost revăzută literatura în ceea ce privește cannabisul medical și ingredientul său activ principal, delta-tetrahidrocanabinol (THC). Referințele arată că compușii secundari ai cannabisului pot spori efectele benefice ale THC. Alți compuși canabinoizi și non-canbinoizi din cannabis sau din extractele din cannabis pot reduce anxietatea indusă de THC, deficitele cholinergice și imunosupresia. Terpenoidele și flavonoidele din cannabis pot, de asemenea, să crească fluxul sanguin cerebral, să sporească activitatea corticală, să distrugă germenii patogeni specifici aparatului respirator și să exercite o activitate antiinflamatoare.
 
Giovanni Appendino, Simon Gibbons , Anna Giana, Alberto Pagani,  Gianpaolo Grassi , Michael Stavri , Eileen Smith and M. Mukhlesur Rahman

 

Se cunoaște de multă vreme că marijuana (Canabis sativa) conține canabinoizi antibacterieni, al căror potențial în abordarea rezistenței la antibiotice nu a fost încă investigat. Toți cei cinci canabinoizi majori (canabidiol, canabicromen, canabigerol, delta-9-tetrahidrocanabinol și canabinol) au dovedit o activitate remarcabilă împotriva unei varietăți de tulpini de staphylococcus aureus rezistente la meticilină (MRSA) cu o relevanță clinică actuală. Activitatea a fost remarcabil de tolerantă la natura radicalului prenil, la poziția sa relativă, comparativ cu radicalul n-pentil (cazul canabinoizilor anormali) și cu carboxilarea radicalului rezorcinil (cazul precanabinoizilor). Invers, metilarea și acetilarea hidroxililor fenolici, esterificarea grupului carboxilic al precanabinoizilor și introducerea unui al doilea radical prenil, toate acestea au fost în detrimentul activității antibacteriene. În concluzie, aceste observații sugerează că radicalul prenil al canabinoizilor servește în principal ca modulator al afinității lipidelor pentru olivetol, un farmacofor antibacterial activ modest, în vreme ce potența lor ridicată sugerează clar un mecanism specific de acțiune, totuși, eluziv.
 
Nota traducătorului: Așa cum am mai precizat, aceste studii sunt realizate in vitro. Asupra organismului uman, cannabisul are efect imunosupresor și, de aceea, nu recomandăm utilizarea lui pentru tratarea infecțiilor. Socotim mult mai benefică utilizarea argintului sau cuprului, sub formă coloidală sau ionică, precum și a unor plante cu specific, la recomandarea unui fitoterapeut competent.
Autori: Borrelli F, Fasolino I, Romano B, Capasso R, Maiello F, Coppola D, Orlando P, Battista G, Pagano E, Di Marzo V, Izzo AA.
 

REZUMAT

Boala inflamatorie colonică (IBD) este o boală incurabilă care afectează milioane de oameni în țările industrializate. Dovezile anecdotice și științifice sugerează că utilizarea cannabisului poate avea un impact pozitiv în pacienții IBD. În studiul de față a fost investigat efectul canabigerolului (CBG), un canabinoid non-psihotropic derivat din cannabis, în cazul unui model murin de colită. Colita a fost indusă în cobai prin administrarea intracolonică a dinitrobenzen sulfonic acid (DNBS). Inflamația a fost analizată prin evaluarea markerilor/parametrilor inflamatori (raportul dintre greutatea colonului și lungimea colonului și activitatea mieloperoxidazei), prin analiza histologică și imunohistochimie; nivelurile de interleukină-1 beta, interleukină-10 și interferon-gamma au fost analizate prin testul ELISA, sintaza inductibilă de oxid nitric (iNOS) și ciclooxigenaza-2 (COX-2) au fost analizate prin testul immunoblotting și RT-PCR; activitatea CuZn-superoxid dismutazei (SOD) a fost evaluată printr-o analiză colorimetrică. Macrofagele murine și celulele epiteliale intestinale au fost folosite pentru a evalua efectul CBG asupra producției de oxid nitric și, respectiv, asupra stresului oxidativ. CBG a redus raportul dintre greutatea și lungimea colonului, activitatea mieloperoxidazei și expresia iNOS, a crescut activitatea SOD și a normalizat schimbările interleukinei-1beta, interleukinei-10 și interferonului-gamma, asociate cu administrarea DNBS. În cazul macrofagelor, CBG a redus producția de oxid nitric și expresia proteinei (dar nu și a mARN) iNOS. Rimonabant (un antagonist al receptorului CB1) nu a modificat efectul CBG asupra producției de oxid nitric, în vreme ce SR144528 (un antagonist al receptorilor CB2) a sporit și mai mult efectul inhibitor al CBG asupra producției de oxid nitric. În concluzie, CBG a atenuat colita murină, a redus producția de oxid nitric în macrofage (efectul fiind modulat de receptorul CB2) și a redus formarea ROS în celulele epiteliale intestinale. Astfel, CBG ar putea fi luat în considerare pentru experimentarea clinică pe pacienții IBD.
Autori: BRENDA K. C OLASANTI. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. Winter 1990, 6(4): 259-269, doi:10.1089/jop.1990.6.259.
 
Atât delta-9-tetrahidrocanabinolul (delta-9-THC), cât și canabigerolul, doi canabinoizi prezenți în stare naturală în marijuana, au produs doar o scădere modestă a presiunii intraoculare după aplicarea locală acută pe ochii pisicilor. După administrarea cronică unilaterală pe cornee cu ajutorul minipompelor Alzet și după conectarea unor canule extraoculare, totuși, s-a remarcat o scădere considerabilă a presiunii oculare, între 4-7mm Hg. După administrarea sistematică de delta-9-THC la șobolani, inițial, au apărut descărcări cu vârfuri multiple pe electroencefalograma corticală în timpul stării de veghe și, de asemenea, a apărut un comportament depresiv. Aceste vârfuri multiple au devenit ulterior evidente în episodurile de somn cu mișcări oculare rapide. Canabigerolul a fost lipsit de acest efect. După îndepărtarea acțiunii simpatice sau parasimpatice asupra ochilor pisicii, efectul de scădere a presiunii intraoculare al delta-9-THC nu s-a schimbat. Nici delta-9-THC și nici canabigerolul nu au alterat rata formării de umoare apoasă. Pe de altă parte, ambii canabinoizi au produs o dublare sau chiar o triplare a eliminării fluxului apos. Aceste rezultate sugerează că canabigerolul și canabinoizii aferenți pot avea un potențial terapeutic pentru tratamentul glaucomului.  
Autori: Belén G. Ramírez1, Cristina Blázquez2, Teresa Gómez del Pulgar2, Manuel Guzmán2, and María L. de Ceballos1
 
Boala Alzheimer (AD) este caracterizată de sporirea depunerii peptidei amiloide beta (betaA) împreună cu activarea glială în plăcile senile, pierderi neuronale selective și deficit cognitiv. Canabinoizii sunt agenți neuroprotectori împotriva excitotoxicității in vitro și împotriva deteriorării acute a creierului in vivo. Acest context a stimulat efectuarea unui studiu care să evidențieze localizarea, expresia și funcția receptorilor pentru canabinoizi în AD și rolul protector posibil al canabioizilor după tratamentul betaA, atât in vivo, cât și in vivo. În studiul de față este arătat că plăcile senile în cazul pacienților cu AD exprimă receptorii canabinoizi CB1 și CB2, împreună cu markerii activării microgliale, și că neuronii pozitivi CB1, prezenți într-un număr ridicat în cazurile de control, sunt mult diminuați ca număr în zonele cu activare microglială. În experimentele farmacologice s-a descoperit că cuplarea proteinei G și expresia proteinelor receptorului CB1 sunt semnificativ reduse în cazul creierului cu AD. În plus, în creierul cu AD este nitrarea proteinelor este crescută și, mai specific, proteinele CB1 și CB2 prezintă o nitrare sporită. Administrarea intracerebroventriculară a canabinoidului sintetic WIN55,212-2 la șobolani au împiedicat activarea microglială indusă de betaA, deteriorarea cognitivă și pierderea markerilor neuronali. Canainoizii (HU-210, WIN55, 212-2 și JWH-133) au blocat activarea indusă de betaA a celulelor microgliale cultivate, după cum este dedus din activitatea mitocondriilor, morfologia celulelor și eliberarea factorului de necroză tumorală alfa; aceste efecte sunt independente de acțiunea antioxidantă a compușilor canabinoizi și sunt de asemenea exercitate de un agonist selectiv al CB2. În plus, canabinoizii abrogă neurotoxicitatea mediată de microglie după adăugarea de betaA la co-culturile corticale de la șobolan. Rezultatele studiului de față indică că receptorii pentru canabinoizi sunt importanți în patologia AD și că canabinoizii reușesc să împiedice procesul neurodegenerativ care are loc în cazul acestei boli.

Autori: Carl R Lupica, Arthur C Riegel, and Alexander F Hoffman

Circuitul de recompensă din creier constă din neuroni care leagă o mare varietate de nuclei. Dintre aceste regiuni cerebrale, aria ventrală tegmentală (VTA) și nucleus accumbens (NAc) joacă roluri centrale în procesarea recompensării stimulilor exteriori și în dependența de droguri. Proprietățile psihoactive ale marijuanei sunt mediate de constituentul activ, delta-THC, interacționând în principal cu receptorii canabinoizi CB1 într-un număr mare de arii cerebrale. Totuși, activarea acestor receptori localizați la nivelul circuitelor de recompensă din creier se consideră că joacă un rol important în susținerea auto-administrării marijuanei la oameni și în medierea efectului anxiolitic și plăcut al drogului. În prezentul studiu este descris circuitul celular al VTA și NAc, sunt definite zonele din aceste arii la care canabinoizii alterează procesele sinaptice și se discută relevanța acestor acțiuni pentru reglarea echilibrului dintre faptă și recompensă. În plus, sunt comparate efectele delta-THC asupra acestor circuite de recompensă cu efectele altor droguri folosite de obicei și sunt discutate rolurile pe care canabinoizii endogeni le pot juca în aceste circuite cerebrale și posibila lor implicare în reglarea funcției cerebrale, independent de consumul de marijuana. Concluzia este că în vreme ce THC alterează activitatea acestor căi centrale de recompensă într-o manieră care este specifică și altor droguri folosite, mecanismul celular prin care are loc acest lucru este probabil diferit de mecanismul specific celorlalte droguri, ținând de reglarea combinată a mai multor căi aferente către VTA. 
 
Autori: Sabine Steffens1, Niels R. Veillard1,5, Claire Arnaud1,5, Graziano Pelli1, Fabienne Burger1,
Christian Staub3, Andreas Zimmer4, Jean-Louis Frossard2 & François Mach1
Ateroscleroza este o boală cronică inflamatorie și este cauza principală a bolilor de inimă și a atacului de cord în țările vestice. Derivații canabinoizilor precum delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) modulează funcțiile imunitare și, așadar, prezintă potențial pentru tratamentul bolilor inflamatorii. În studiul de față au fost investigate efectele THC într-un model murin de ateroscleroză provocată. Administrarea orală a THC (1mg/kg pe zi) a condus la inhibarea semnificativă a progresiei bolii. Această doză eficientă este mai scăzută decât doza uzual asociată cu efectele psihotropice ale THC. În plus, receptorul CB2 (receptorul canabinoid principal exprimat în cazul celulelor imunitare) a fost detectat la nivelul plăcilor aterosclerotice la om și la cobai. Celulele limfoide izolate din cobaii tratați cu THC au prezentat o capacitate de proliferare diminuată și o secreție scăzută de interferon-gamma. Chemotaxis-ul macrofagelor, care este un pas crucial pentru dezvoltarea aterosclerozei, a fost, de asemenea, inhibată in vitro de către THC. Toate aceste efecte au fost blocate complet de către un antagonist al receptorului CB2. Datele studiului demonstrează că tratamentul oral cu o doză scăzută de THC inhibă progresia aterosclerozei în cazul unui model de studiu pe cobai, prin efectele imunomodulatoare pleiotropice asupra celulelor limfoide și mieloide. Astfel, THC sau canabinoizii cu activitate asupra receptorului CB2 pot fi elemente valoroase pentru tratarea aterosclerozei.
Autori: Wen Jiang, Yun Zhang, [...], and Xia Zhang
 
Girusul dentat hipocampic în cazul creierului adult de mamifere conține celule neurale stem/progenitoare (NS/PCs) capabile să genereze noi neuroni, fiind vorba despre neurogeneză. Majoritatea drogurilor examinate reduc neurogeneza hipocampică la adult, dar efectul cannabisului (marijuana sau canabinoizii) asupra neurogenezei hipocampice rămâne necunoscut. Studiul de față a urmărit să investigheze capacitatea reglatoare potențială a canabinoidului sintetic HU210 asupra neurogenezei hipocampice și posibila sa corelație cu schimbările de comportament. S-a arătat că atât NS/PCs embrionice, cât și NS/PCs adulte hipocampice sunt imunoreactive pentru receptorii canabinoizi CB1, indicând că canabinoizii ar putea acționa asupra receptorilor CB1 pentru a regla neurogeneza. Această ipoteză este susținută de descoperirile ulterioare că HU210 promovează proliferarea, dar nu și diferențierea, NS/PCs hipocampale embrionice cultivate probabil prin activarea secvențială a receptorilor CB1, a proteinelor G și a semnalizării ERK. Tratamentul cronic, nu acut, cu HU210 a promovat neurogeneza în girusul dentat hipocampic al șobolanilor adulți și a exercitat efecte anxiolitice și antidepresive. Iradierea cu raze X a hipocampusului a blocat atât efectele neurogenice și comportamentale induse de tratamentul cronic cu HU210, acest lucru sugerând că tratamentul cronic cu HU210 produce efecte anxiolitice și antidepresive, posibil prin promovarea neurogenezei hipocampice. 
 

Articolul zilei

Argint coloidal ionic sau argint coloidal fotonic?

sursa: pure-alchemy.ro

Primim adeseori întrebări despre argintul coloidal dacă este coloidal, ionic, sau coloidal ionic. Pe această temă s-au scris atâtea articole, încât nu vom insista foarte mult. Vom preciza doar că, din punctul nostru de vedere, este o batere a apei în piuă și o despicare la fel de inutilă a firului de păr în... două (jumătatea ionică și cea coloidală a firului de păr, ca să zicem așa).

De ce?

Citește mai mult:Argint coloidal ionic sau argint coloidal fotonic?

Calitate, pentru că meriți!

AquaNano TareDeTot, 125ppm

Probabil cel mai puternic argint electrocoloidal din Romania...
Comandă acum!

Ai parte de reduceri!

Pentru comenzi cu valoarea mai mare de 200RON, ai reducere 10%.
Pentru comenzi cu valoarea mai mare de 400RON, ai reducere 15%.
Pentru comenzi cu valoarea mai mare de 600RON, ai reducere 20%.
Pentru comenzi cu valoarea mai mare de 800RON, ai reducere 25%.
Pentru comenzi cu valoarea mai mare de 1000RON, ai reducere 30%.
Nou! Acum, minerale activate cu aur! Citește mai mult...

Transport gratuit

Transport
Oriunde în țară, pentru comenzi cu valoarea mai mare de 150RON.

Protocol antitumoral simplu și extrem de eficient

Vă recomandăm să citiți cu atenție, și să aplicați perseverent informațiile conținute în acest articol, mai ales în cazul în care vă confruntați, dumneavoastră personal sau cineva drag, cu această afecțiune.

Am structurat aici un protocol clar și eficient, ale cărui efecte sunt excepționale atunci când este aplicat perseverent, și mai ales în stadii incipiente.

Totodată, el poate fi completat cu diferite alte adjuvante, uzual fără probleme semnificative, și poate fi utilizat în paralel cu chimioterapia sau radioterapia, caz în care efectele secundare ale acestor tratamente vor fi semnificativ reduse.

Citește mai mult:Protocol antitumoral simplu și extrem de eficient

T-Stop
un remediu antitumoral de excepție
ArgiDent
Pastă de dinți naturală, foarte eficientă, pentru persoane sensibile
Gel de Aloe Vera
Pur, natural, din culturi organice
Aur coloidal
Vital Pur, Olympus - tinerețea sufletului tău
Argint coloidal Protect, Forte
Protecție, prevenire, vindecare
Deodorante naturale cu argint coloidal
Deovis, te păstrează curat în mod delicat
Magneziu, calciu, potasiu, fier, cupru, mangan, zinc
Minerale organice, pure, fără aditivi
ArgiMax, argint coloidal 1000ppm
Acțiune puternică, decisivă, rapidă
Virgo, Tytan, Coral
Săpunuri lichide 100% naturale, cu argint și aur coloidal
ArgO2, inamicul bacteriilor și mucegaiurilor
Puterea combinată a argintului și oxigenului
Vitamina C naturală
normală sau alcalină
Uleiuri esențiale naturale
Sănătate și încântare

Copyright

AghorasBio, AquaNano, Mellixir,

Electrik, Auris, AloeDirect,

CannExtract, FlorEsențial, BioMineral,

sunt mărci comerciale Aghoras Invent.

 

Copyright: Aghoras Invent 

Plătiți în siguranță

logoPL
Puteți efectua plățile online, prin intermediul cardului de debit/credit, sau din contul dumneavoastră PayPal.

Contactați-ne oricând

Comenzi:
Vodafone - 0734394338
Orange - 0754432971
Telekom - 0214240504
RDS - 0771078288
Program: Luni-Vineri, 8-15
 
Relații cu clienții, comenzi:
Telekom - 0767287306
WhatsApp, SMS - 0767287306
Program: Luni-Vineri, 9-17
 
 
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
 
Comenzi: 0214240504, 0734394338, 0754432971, 0771078288, Relații cu clienții: 0767287306, (inclusiv WhatsApp, SMS)
facebook_page_plugin